Vertrouwenspersonen en hulpinstanties

  • 23-05-2023 

Zie hier bij wie je terecht kan.


Vertrouwenspersonen en hulpinstanties

 

Vertrouwenspersonen LSVM:
ab-actis@lsvminerva.nl
assessorii@lsvminerva.nl
Extern: vertrouwenspersoonminerva@gmail.com
Leden vertrouwenspersonen: vertrouwensgroep@lsvminerva.nl

Algemeen
Je eigen huisarts, ook voor psychologische hulp. 

Alles oké supportlijn
Een anonieme telefoonlijn waar alles te bespreken is en die altijd bereikbaar is.
www.allesoke.nl 
0800-0450

Slachtofferhulp
www.slachtofferhulp.nl 
0900-0101
Bieden ook advies voor vertrouwenscontactpersonen 

Zelfmoordpreventie 113
www.113.nl 
0800-0113 (gratis) 

Seksueel Misbruik
Overheid
www.watkanmijhelpen.nl 

Centrum Seksueel Geweld
www.centrumseksueelgeweld.nl 
0800-0188

Huiselijk Geweld
www.veiligthuis.nl 
0800-2000 

Politie
Spoed: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 

Universiteit Vertrouwenspersoon
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/vertrouwenspersonen/universiteit-leiden 

De vertrouwenspersonen van de universiteit doen niet moeilijk over het behandelen van casussen die buiten hun portefeuille vallen. Benader er vooral één, en die zal je vertellen waar je het beste terecht kunt of je zelf verder helpen.

Studentenpsycholoog
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/studentenpsychologen/universiteit-leiden  

Hogeschool Vertrouwenspersoon
https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/over-hl/regelingen-en-reglementen/informatie-vertrouwenspersonen-hogeschool-leiden.pdf 

Adviespunt Zorgwekkend Gedrag
adviespuntzg@sea.leidenuniv.nl 
071-5278025 (binnen kantooruren)
071-527666 (buiten kantooruren)